• Tři metry k životu

    Tři metry k životu

    Průjezdnost komunikací pro hasiče

13. 9. 2019
Článek

Pátek 13. je již tradičně vyhlašován Českou asociací hasičských důstojníků Dnem požární bezpečnosti. Cílem tohoto dne je snaha „zlomit“ pověru o nešťastném pátku třináctého pořádáním různých preventivních akcí, kdy hasiči chtějí ukázat svojí připravenost na mimořádné události, propagovat požární ochranu a preventivně působit na veřejnost.

Každoročně je den požární bezpečnosti zaměřen na nějaké konkrétní téma. Letos se hasiči snaží poukázat na problém příjezdových komunikací a nástupních ploch pro hasiče.

Bohužel jak ukazují zkušeností hasičů, situace především poblíž sídlišt a hustě zastavěných oblastí není dobrá co se týče průjezdnosti na úzkých komunikacích. Hasiči se svou rozměrnou a těžkou technikou mají často problém dostat se na místo zásahu nebo do potřebné blízkosti.

Úzké komunikace jsou blokovány množstvím zaparkovaných vozidel, zablokovány jsou i nástupní plochy a problémy nastávají také při nutnosti ustavení výškové techniky, která má větší nároky na volný manipulační prostor.

Pro hasiče jsou často problematické alternativní příjezdy po trávě, průjezdem mezi kontejnery na tříděný odpad, pouličními lampami, instalovanými lavičkami, plůtky předzahrádek, vzrostlou zelení a dalším městským mobiliářem.

Již v minulosti došlo díky špatnému parkování v obci k pozdnímu přijezdu sanitky k pacientovi.

Neduďte proto prosím lhostejní a dbejte na to, abyste správně a bezpečně zaparkovali. Nikdy bohužel nevíte, kdy budete pomoc potřebovat právě vy...

(zdroj: www.pozary.cz Tři metry k životu: Přístupnost sídlišť ve velkých městech je kvůli zaparkovaným autům velký problém)

Vojtěch Malášek

Video

Video © Hasiči Praha

Fotogalerie

Tři metry k životu
Tři metry k životu
Tři metry k životu
Tři metry k životu
Tři metry k životu
Tři metry k životu

camera_altCelá fotogalerie Foto © HZS Středočeského kraje