• Masarykova vatra

    Masarykova vatra

    Z archivu SDH Čebín.

1. 11. 2019
Článek

Tradice zapalování Masarykovy vatry má své kořeny v březnu roku 1935, kdy lánský sbor dobrovolných hasičů přišel s návrhem, že na počest 85. narozenin prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka zazní po celé republice hasičské trubky a na tento signál ve všech obcích, kde fungují hasičské sbory, vzplanou připravené Masarykovy vatry.

V archivu SDH Čebín se dochoval záznam o zažehnutí II. Masarykovy vatry ze dne 7. 3. 1936. K oslavám narozenin prezidenta osvoboditele pozval SDH Čebín veškeré spolky a korporace v té době v Čebíně fungující. Program oslavy byl následující. Přesně o půl osmé večer vyšel lampionový průvod od pomníků padlých v 1. sv. válce, čítající 22 krojovaných hasičů, 4 legionáře, 80 krojovaných i nekrojovaných členů Sokola, dále členů jednoty Orla, jiných korporací, školní mládeže a občanů v celkovém počtu 406 osob k zažehnutí II. Masarykovy vatry na Záhoří, kde všechny přítomné přivítal starosta obce, pan Josef Nečas. Poté byl vytrouben sborový signál a v 8 hodin večer byla zažehnuta vatra, u níž za SDH Čebín promluvil vzdělavatel sboru pan Fabián Cebák. Další proslov měl pan řídící učitel František Váp. Poté následovala recitace školních dítek a zapění státní hymny, čímž byla celá slavnost ukončena.

V neděli 8. března členové SDH Čebín ještě odeslali z drásovské pošty blahopřejný telegram prezidentu osvoboditeli.

V roce 1937 se Masarykova vatra rozhořela dvakrát, poprvé na oslavu narozenin T.G.M., podruhé v den jeho pohřbu. V této době se začalo uvažovat o přesunutí konání této akce na 14. září, tedy na den, kdy T.G.M. zemřel. Zapálena však již mohla být pouze jediná vatra, a to 14. září 1938, neboť 2. sv. válka jakékoli pokusy o udržení Masarykovy památky překazila.

První poválečná Masarykova vatra se konala roku 1946 opět v březnu. Tato slavnost se pak konala pravidelně až do roku 1948, kdy z politických důvodů zaplála na dlouhou dobu naposledy.

V roce 2011 byla tradice pálení Masarykovy vatry v Lánech obnovena a postupně se k ní přidaly i některé další obce České republiky.

Zdroje: http://masarykovavatra.cz/
Archiv SDH Čebín, spisový materiál rok 1936, Fabián Cebák ml.

Karel Celbr