• SDH Čebín informuje

    SDH Čebín informuje

    Nově schválená „kominická vyhláška“

15. 3. 2011
Článek

Nově schválená „kominická vyhláška“ umožňuje i svépomocné čištění komínů. Pokud se dodrží následující pravidla, je to celkem snadné. 

Pro přesnost je potřeba zdůraznit, že sami se můžeme pustit jen do čištění jednoduchých komínů pro kamna či kotle do výkonu 50 kW. I když si komín vyčistíme sami, musíme alespoň jednou za rok pozvat kominíka, který komín zkontroluje a vystaví předepsaný protokol. 

Pokud hodláme čistit komín sami, prvním krokem by mělo být pořízení vhodného nářadí. Pro čištění je především potřeba kartáč s nastavitelnou tyčí nebo kominický strojek, tzv. sluníčko s lanem. Je však nutné, aby kartáče měly průměr odpovídající průměru komínu. Pokud v komíně objevíte dehet (mazlavý materiál, který se ze stěn usadí na čisticím nářadí), raději zavolejte kominíkovi.

Kartáčem je potřeba vyčistit kouřovod (rouru mezi kotlem a komínem určenou k odvádění kouře). Ideální je provádět čištění komína ze střechy, i když některé komíny je možné čistit i z půdy. Některé krátké komíny lze čistit i ze spodních komínových dvířek (u kotle). Určitě se však tomuto postupu vyhněte, pokud jsou komínová dvířka umístěná v interiéru. Dvířka v bytě před čištěním pečlivě utěsněte a komín čistěte ze střechy nebo z půdy. 

Pokud vezmete za své naše doporučení čistit komín ze střechy, počínejte si na ní velmi opatrně. Vhodné je také
při čištění použití respirační roušky. Před samotným čištěním je vhodné v kamnech nejprve spálit takzvaný čisticí špalek (kominíček), čištění komína je následně jednodušší. Po spálení čističe však počkejte, dokud komín řádně nevychladne. Před čištěním komína je nutné zkontrolovat uzavření dvířek kamen nebo kotle, případně je pečlivě dotěsnit. Pokud se rozhodnete komín čistit spodními komínovými dvířky, je nutné, aby podlaha v okolí komína nebyla hořlavá , pokud je, použijte např. plech. Jednak tím zabráníte vzniku požáru v případě žhavých sazí z komína, ale snadněji se také saze z plechu uklízí. 

Při čištění z komínu štětku spouštíme dolů a následně ji vytahujeme nahoru. Pokud čistíme komín z komínových dvířek, nejprve čistíme zespoda horní část a pak spodní část. Je nutné čistit pomalu, jinak se nám uvolněné saze mohou vyhrnout z kamen. Pokud je komín hodně zanesený sazemi, musíme postup opakovat i několikrát. Po tomto vyčištění je potřeba saze spodními dvířky vymést z komínového tělesa nebo je vhodné použít k odsátí průmyslový vysavač. Nezapomínejte také vyčistit kouřovod (roura mezi kotlem a komínem) a sopouch (napojení kouřovodu do komína).

(zdroj: Hasičské noviny)

Libor Malášek, starosta sboru

Foto © Luboš Král