• František Kubeš

    František Kubeš

    Zasloužilý hasič.

29. 3. 2020
Článek

Již v minulosti bylo několik členů sboru vyznamenáno čestnými členy anebo zasloužilými hasiči. 

František Kubeš získal ocenění za celoživotní dobrovolnou, obětavou a poctivou práci a to titul zasloužilý hasič. Ocenění uděluje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a patří k nejvyššímu a nejčestnějšímu ocenění, které může obdržet dobrovolný hasič za svůj život. Titul Zasloužilý hasič se uděluje dvakrát ročně v Přibyslavi v obřadní síni zámku Zachariáše z Hradce. Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy Zasloužilých hasičů. Nositel titulu obdrží medaili, diplom a klopový odznak, titul se neuděluje opětovně. Udělují se vždy na jaře a na podzim, každý rok jej převezme necelá stovka členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

František Kubeš vstoupil do sboru jako dorostenec již v roce 1950. Ihned po vstupu do sboru se aktivně zapojoval do činnosti.

V roce 1951 byl zvolen samaritán sboru a od roku 1955 až 1960 pracoval v revizní komisi jako revizor. V roce 1960, ve svých 28 letech, byl zvolen velitelem jednotky. Od roku 1963 až do roku 1971 byl zvolen starostou sboru.

Od roku 1971 až 1990 vykonával ve sboru funkci referenta prevence. Mnoho let referenta prevence vykonával také v rámci okrsku Drásov. V letech 1975 až 1980 byl členem okresního sdružení hasičů Brno – venkov a v letech 1980 až 1989 byl členem krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje. Do roku 2005 byl čle-nem výboru sboru. Ve výkonném výboru okresního sdružení hasičů Brno – venkov vypomáhal při soutěžích jako rozhodčí a při organizaci různých školení. 

Téměř 30 let byl členem pohotovostní jednotky při obci Čebín, nynější zásahové jednotky. Zastupoval sbor dobrovolných hasičů jako poslanec při místním národním výboru v Čebíně. Za svou činnost byl vyznamenán mnoha vyznamenáními.

16. června 2010 obdržel vyznamenání zasloužilý hasič.

Co mu zdraví dovolovalo, účastnil se akcí, které sbor pořádal.

František Kubeš vždy stál za hasičským hnutím a svým jednáním byl příkladem pro mladou generaci, jak přístupem k hasičskému hnutí tak v obyčejném životě. Pomáhal svými radami a zkušenostmi v rozvoji hasičské myšlenky.

Zemřel 9. února 2020 ve věku nedožitých 87 let.

Libor Malášek, starosta sboru

Fotogalerie

František Kubeš
František Kubeš
František Kubeš

Foto © Centrum hasičského hnutí Přibyslav