• Bohumil Malášek st.

    Bohumil Malášek st.

    Vyznamenán za mimořádné zásluhy.

1. 2. 2012
Článek

Bohumil Malášek se narodil 15. června 1933. Členem sboru se stal v roce 1952 a ihned se zapojil do veškerého dění. 

Celý život pracoval v zemědělském družstvu v Čebíně a i zde byl zapojen do požárního druž-stva. V roce 1959 brzkým zásahem zachránil život rolníkovi, kterého přimáčkl převrácený traktor.

Od roku 1962 se stal členem výboru sboru. Zastupoval sbor dvě období v zastupitelstvu obce Čebín. Ve sboru pracoval v těchto funkcích: starosta sboru 1973 až 1985, místostarosta sbo-ru 1986 až 1992, člen výboru od 1992 až 1998. Byl také členem okrskového aktivu Drásov.

Zasloužil se o rozkvět celého sboru, podporoval činnost mládeže. Byl hlavním organizátorem závodů, oslav při různých výročí založení sboru a dalších akcí. Zasloužil také o to, že sbor získal v roce 1982 požární vůz AVIA 30.

I přes další zdravotní potíže se pravidelně zúčastňoval veškerého hasičského dění v obci.

Bohumil Malášek vždy stál za hasičským hnutím a svým jednáním byl příkladem pro mladou generaci, jak přístupem k hasičskému hnutí tak v obyčejném životě.

Navždy nás opustil 25. ledna 2012 ve věku 78 let.

Libor Malášek, starosta sboru