• Uzlovací štafeta pro okrsek č. 11

    Uzlovací štafeta pro okrsek č. 11

    V sokolovně Čebín.

26. 2. 2018
Článek

Sdružení hasičských sborů v okrsku Čebín uspořádalo 24. února v čebínské sokolovně 1. ročník závodů v uzlové štafetě. Okrsek tvoří sbory hasičů z Čebína, Sentic, Drásova, Lomničky, Heroltic a Štěpánovic. Soutěž začala v 9 hodin. Soutěžila čtyřčlenná družstva, bez rozlišení pohlaví, ve vázání uzlů na čas. Typy vázaných uzlů jsou předem dané a jsou to: lodní smyčka, úvaz na hasičskou proudnici, tesařský uzel a plochá spojka.

Při prezenci se zapsalo do soutěže celkem 10 družstev mladších žáků a jedno družstvo starších žáků. Za SDH Čebín soutěžila 4 družstva mladších žáků. Z Lomničky přijeli mladší a starší žáci, Drásov reprezentovala 2 družstva mladších žáků a stejný počet mladších žáků přijel i ze Štěpánovic. Poslední družstvo mladších žáků vytvořili závodníci z různých sborů.

První fází soutěže je základní kolo, ve kterém má každé družstvo dva pokusy vybojovat co nejlepší čas. Časy stanoví pořadí pro druhou fázi. Ve druhé fázi soutěže se vyřazovacím způsobem bojuje o účast v semifinále a následně o účast ve finále celého klání.

Do semifinále mladších žáků postoupila družstva z SDH Čebín „A“, Drásov „A“, Štěpánovice „A“ a Štěpánovice „B“. Tato družstva bojovala o účast ve finále a nejúspěšnější byli hasiči z Drásova družstvo „A“ a z Čebína družstvo „A“. O třetí místo bojovala družstva Štěpánovice „A“ a Štěpánovice „B“. Konečné pořadí mladších žáků: 1. místo Čebín „A“, 2. místo Drásov „A“, 3. místo Štěpánovice „A“ a 4. místo Štěpánovice „B“.

V kategorii starších žáků soutěžilo pouze jediné družstvo, a to SDH Lomnička. V konečném hodnocení byli též odměněni. Všechna družstva obdržela diplom a drobné ceny.

Příští soutěž se bude konat 7. 4. 2018 v Drásově.

Chtěl bych touto formou všem pořadatelům poděkovat za vzorné zajištění soutěže.

Libor Malášek, starosta sboru

Fotogalerie

Uzlovací štafeta pro okrsek č. 11
Uzlovací štafeta pro okrsek č. 11
Uzlovací štafeta pro okrsek č. 11
Uzlovací štafeta pro okrsek č. 11
Uzlovací štafeta pro okrsek č. 11
Uzlovací štafeta pro okrsek č. 11

camera_altCelá fotogalerie Foto © Luboš Král