• Podzimní úspěchy čebínských hasičů

    Podzimní úspěchy čebínských hasičů

    Podzim roku 2017 očima mladých hasičů.

25. 10. 2017
Článek

Podzimní období bývá pro hasičskou mládež časem, kdy se rozloučí s oblíbeným trénováním v požárním útoku a připravuje se na branné závody. Radovánky s vodou vystřídá učení se práci s buzolou, základům první pomoci, střelbě ze vzduchovky, požární ochraně, uzlování a memorování topografických a požárních značek.

Svědomitost dětí a především trpělivost jejich vedení, Marty Ostřížkové, Marie Benešové a Františka Ostřížka, přinesly svoje ovoce. V branných závodech v Moravských Bránicích dne 9. 9. 2017 ve věkové kategorii 6 – 10 let obsadilo družstvo Čebína 1. místo. Výborně si vedla i druhá pětice dětí, která i přes svůj nižší věkový průměr za sebou nechala mnohem starší účastníky a skončila na krásném 4. místě. Celkem se v dané věkové kategorii účastnilo závodu 12 družstev.

Za velmi úspěšné se dá považovat i 7. místo Čebiňáků na závodech požární všestrannosti v obci Hlína dne 7. 10. 2017. V konkurenci 32 družstev mladších žáků obsadilanaše družstva vynikající 7. a 16. místo. Že má náš dorost opravdu povolané vedení, dokazuje i 2. místo Marie Benešové na III. ročníku TFA Kuřim, soutěže zaměřené na fyzickou zdatnost a obratnostpři požárním zásahu, jejímž hlavním mottem je „nejtvrdší hasič přežije“.

Michaela Kundratová