• Mládež SDH Čebín v uplynulém roce

    Mládež SDH Čebín v uplynulém roce

    Shodnocení uplynulého období.

5. 11. 2015
Článek

V loňském roce 2014 jsme založili družstvo mladých hasičů, které se každé pondělí scházelo u hasičské zbrojnice a s velkým nadšením se seznamovalo s požární technikou. K vedení jsme využili prostoru areálu „Příhon“, kde máme velké zázemí pro pravidelné trénování požárního útoku a štafety. V rámci loňského roku jsme trénovali volněji a sezónu brali jako přípravnou. Děti sbíraly zkušenosti na závodech jako mladší žáci – přípravka.

V letošním roce 2015 jsme pořídili sadu dresů, které reprezentují náš sbor a obec Čebín. S dětmi jsme se zúčastnili asi 6 závodů jihomoravské ligy. Samotné závody jsou rozděleny do dvou úseků. První z nich je požární útok, který běží sedm závodníků. Úkol je jasný – v co nejkratším čase pospojovat hadice připravené na základně a proudem vody sestřelit terče. Druhý úsek běží závodníci ve dvou skupinách po čtyřech. Po cestě si předávají štafetový kolík v podobě proudnice a při běhu zdolávají překážky. Výhodou druhého úseku je započtení lepšího dosaženého času. Výsledné pořadí se skládá součtem dosažených výsledků. Zde je však nutné říci, že v rozmezí jedné vteřiny bývá velmi často poskládáno několik družstev. V tomto případě rozhodují setiny.

Závěr sezóny končíme branným závodem, který se liší od předešlých disciplín. Jde o přespolní běh se střelbou, zdravovědou, topologií, šplhem, uzlováním a jinými úkoly, které jsou rozmístěny podél běžecké tratě.

Letošní rok byl pro děti velmi úspěšný, hlavně v branném závodě, kde z 25 mladších žáků obsadili krásné 5. místo. Závod od závodu se děti zlepšují a to nás velmi těší. Přejeme jim do dalšího roku mnoho úspěchů a nějaké medailové pozice. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na fungování hasičského kroužku.

za tým vedoucích Ing. František Ostřížek

camera_altCelá fotogalerie Foto © Luboš Král