• Slavnostní předání nového zásahového vozidla

    Slavnostní předání nového zásahového vozidla

    17. 11. 2012 u hasičské zbrojnice v Čebíně.

20. 11. 2012
Článek

Dne 17. listopadu 2012 bylo oficiálně předáno nové zásahové vozidlo jednotce SDH Čebín. Slavnostní předání se konalo od 14 hodin a těšilo se velké účasti nejen většiny členů našeho sboru, ale i široké veřejnosti.

Předání se zúčastnili nejenom občané Čebína, ale také zástupci Jihomoravského kraje, členové rady a zastupitelstva obce Čebín, vedoucí aktivu zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje p. Ladislav Švejda, členka VV OSH Brno-venkov p. Naděžda Švejdová a v neposlední řadě členové sboru dobrovolných hasičů ze Sentic, Drásova, Heroltic i Lysic.

Sbor dobrovolných hasičů za svoji dosavadní činnost obdržel několik zásahových vozidel. První vozidlo naší jednotky, ruční koněspřežná stříkačka kočárového typu od firmy Hiller a vdova, bylo zakoupeno v roce 1879. Další vozidlo pro náš sbor bylo pořízeno v roce 1946 a to od výrobce ČKD – Praga M-TI-13. Od roku 1951 vlastnil sbor již v pořadí třetí vozidlo, konkrétně nákladní automobil Krupp M-BM 8201. V roce 1957 byl sboru přidělen vůz americké výroby Dodge WC 54. Tento vůz však velmi vadil tehdejší vládnoucí straně, a tak byl bohužel v roce 1970 sešrotován. Další vozidlo našeho sboru, již páté, Tatra 805 ve skříňovém provedení, sloužilo od roku 1970 do roku 1980. V roce 1980 byl Místním národním výborem zakoupen nákladní vůz AVIA 30. Vůz byl určen na přestavbu, ale k přestavbě bohužel nedošlo. 
Rok 1982 byl pro náš sbor, dá se říct, historický. 11. června téhož roku sbor obdržel zcela nové zásahové vozdilo AVIA 30K-DA 12 v plné výbavě. Sloužilo nám velmi dobře rovných 30 let. Ještě je nutné zmínit cisternovou stříkačku Praga V3S (rok výroby 1957), která je v našem sboru od roku 2000. Na ní byla provedena celková oprava, kterou financovala obec Čebín.

Pokud tedy správně počítáte, tak naše nové zásahové vozidlo je již v pořadí deváté. Je to dopravní automobil DA-L1Z na podvozku Iveco Daily 5,2 t. Přestavbu provedla firma IVACAR Ivančice spol. s r.o. Automobil má objem motoru 2 998 cm3, výkon motoru 125 kW a jezdí na naftové palivo. Vozidlo je určeno pro osmičlennou posádku a řidiče. Dále je vybaveno světelným výstražným zařízením modré barvy a zvukovým výstražným zařízením s možností mluveného slova. Pro komunikaci s operačním střediskem a ostatními zasahujícími jednotkami je zabudována také vozidlová radiostanice s příposlechem v zadní části vozidla. Vybavení automobilu odpovídá vyhlášce 53/2010. Tento automobil nahradil dosluhující AVII 30K-DA 12 z roku 1982.

Záměr o koupi tohoto vozu byl schválen na posledním zasedání zastupitelstva obce Čebín v roce 2011. Obec zažádala Jihomoravský kraj o dotaci ve výši 500 000,- Kč, dotace nám byla přidělěna. Zbylou částku hradila obec Čebín ze svého rozpočtu. Cena automobilu je 1 600 000,- Kč včetně některého nového vybavení.

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat zastupitelům, radním a panu starostovi obce Čebín, kteří nás po celou dobu podporovali. Velké díky patří také zástupcům Jihomoravského kraje za nemalou dotaci, kterou nám tímto otevřeli dveře k pořízení nové techniky.

Libor Malášek, starosta sboru

Video

Video © TV Kotva KA

Fotogalerie

Slavnostní předání nového zásahového vozidla
Slavnostní předání nového zásahového vozidla
Slavnostní předání nového zásahového vozidla
Slavnostní předání nového zásahového vozidla
Slavnostní předání nového zásahového vozidla
Slavnostní předání nového zásahového vozidla

camera_altCelá fotogalerie Foto © Luboš Král