• Výroční zpráva o činnosti SDH Čebín

    Výroční zpráva o činnosti SDH Čebín

    SDH Čebín v roce 2010

15. 12. 2010
Článek

Dne 13. února 2010 se konal XI. Obecní ples, který spolupořádá náš sbor. O předtančení se postaraly děti z místní základní školy. Plesu se zúčastnilo 237 platících, kteří měli možnost vyhrát celkem 85 cen z tomboly. Náš sbor věnoval hlavní cenu – fotoaparát. K tanci a poslechu hrála kapela p. Pešla.

Dne 6. března 2010 se konal sraz harmonikářů pod názvem Grupáč harmonikářů. Každoroční sběr železného šrotu se konal 17. dubna 2010. Celkem bylo sebráno 17 240 kg starého železa. Na akci pomohlo 20 brigádníků.

Dne 18. dubna 2010 náš sbor zabezpečoval informativní schůzku moravských hasičských sborů k hasičským oslavám v Litoměřicích 2010. Tato schůzka se konala v restauraci Čebínka.

Dne 7. – 8. května 2010 se naši členové zúčastnili akce GUINNESS WORLD REKORDS, Světového rekordu v dálkové dopravě vody. Dne 8. 5. 2010 v 17:30 byl vytvořen světový rekord vedení vody na dálku v délce 63,46 km a převýšení více jak 500 m.

V květnu vyčistili naši členové jako každoročně koupaliště před letní sezonou.

Dne 5. června 2010 pořádal náš sbor v areálu místního koupaliště již 5. dětský den. Jako každý rok bylo pro děti přichystáno mnoho různých her a zajímavých soutěží, děti měly možnost svést se na koni, nahlédnout do výbavy profesionálních hasičů a Policie ČR. Vystoupila zde skupina historického šermu „VIKTORIUS“ pod vedením pana Karla Volfa a děti z dětského domova v Tišnově.

Od 11. do 13. června 2010 se v Litoměřicích konaly již V. celostátní hasičské slavnosti, kterých se zúčastnilo 13 našich členů. Vystavovali jsme koňskou stříkačku z roku 1879 a Pragu V3S, která jela do Litoměřic po vlastní ose. Na slavnostním večeru obdržel náš sbor pamětní medaili. Na tyto slavnosti sbor pořádal zájezd. Oslavy se opět vydařily a těšíme se na další.

Ve dnech 3. – 4. července 2010 pořádal sbor oslavy 130. výročí založení sboru s tímto programem:
3. července od 19:00: posezení s hudbou v areálu koupaliště, hasiči z Malhostovic předvedli fontánu a p. Krkavec ohňostroj. O velkém zájmu svědčí i cca 500 účastníků.
4. července v 9:30: mše svatá v chrámu sv. Jiří v Čebíně
od 10:30: slavnostní valná hromada k 130. výročí založení sboru. Bylo zde předáno 40 vyznamenání, které předával náš host, zasloužilý hasič a nositel Záslužného řádu českého hasičstva, br. Karel Herold ze Žďáru nad Sázavou, zasloužilý hasič br. Ladislav Švejda a jeho manželka, sestra Naděžda Švejdová. Mezi přítomnými hosty byli také Antonín Osvald z krajského úřadu JMK, br. Jaroslav Musil, starosta moravské hasičské jednoty Brno – venkov, a Filipčíkovi z Bosonoh.
od 13:00: výstava hasičské techniky
od 14:00: slavnostní nástup, ukázky hasičské techniky zúčastněných sborů, jmenovitě: Lysice, Lomnička, Heroltice, Hrušovany u Brna, Drásov, Kanice, Vev. Bitýška, Bořitov, Kuřim, Sentice a Lelekovice. O dobrou náladu se postarali muzikanti p. Kozelek a br. Jan Dvořáček.

Dne 31. července 2010 byl náš sbor pozván na oslavy SDH v Lomničce, kde předvedl Pragu V3S.

Jako každým rokem se 28. srpna 2010 konala noční soutěž v požárním útoku O pohár sta rosty obce Čebín. Soutěže se zúčastnilo celkem 36 družstev (dosud nejvíce). Vítězové jednotlivých kategorií: mladší žáci Bosonohy, starší žáci Ostrov u Macochy, ženy Deblín a muži – Bořitov.

Dne 4. září 2010 pořádala obec Čebín již 4. ročník Čebínkiády, kde se naše družstvo umístilo na pěkném 4. místě.

V loňském roce se děti zúčastnily 3 závodů, a to: v Moravských Bránicích branného závodu, v Zastávce též branného závodu a v Čebíně nočních závodů, při kterých byly děti úspěšné na útoku, a získaly tak 3. místo.

Poplach byl v naší obci vyhlášen celkem 5x v roce 2010. V loňském roce byl opraven cisternový vůz Praga V3S, opravu provedla firma POKROS. Celou opravu financovala Obec Čebín.

Výbor našeho sboru, který má 23 členů, se v roce 2010 sešel celkem 10x při 78% účasti členů výboru. Sbor dobrovolných hasičů v Čebíně má k dnešnímu dni 99 členů (62 mužů, 20 žen, 6 dorostenců, 2 dorostenky, 9 dětí). Za nové členy bylo přijato 7 dětí.

Libor Malášek, starosta sboru

Foto © Luboš Král